HU EN
Van egy perced? - Tippelj és nyerj! játékszabály

Van egy perced? - Tippelj és nyerj! játékszabály

Van egy perced? ⏱️

Játékszabályzat

 

  1. Játék szervezője

A NAGY IVÁN EV. (székhely: 6771 Szeged, Sarkantyú utca 53/a, adószám: 69572728-1-26, továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet a Suncity BBQ Szeged Facebook oldalán, „Van egy perced? – Tippelj és nyerj!” címmel.

  1. A játék időtartama:

A játék 2021. 12. 03. 18:00 – 2021.12.10. 12:00 tart.

  1. Játék menete:

A játékosnak a Suncity BBQ Szeged FACEBOOK oldalára (link: https://www.facebook.com/suncitybbq) kikerült játékposzt felhívása alapján, a játékban részvevőknek meg kell tippelniük a posztban szereplő leírás alapján Z-Grills 1100-as pellet szmóker sütési idejét tarja esetében. A válaszokat az eredeti poszt alá várjuk, a legközelebbi tipp, vagy telitalálat nyer. Amennyiben több ugyanolyan közeli tipp születik, a leggyorsabb nyer. A fődíj egy Kamado Bono Media sütő (piros), a második és harmadik helyezett Suncity BBQ Szeged fűszerválogatást kap.

  1. Ajándék:

A fődíj 1db Kamado Bono Media sütő (piros).

A második és harmadik helyezett egy-egy darab Suncity BBQ Szeged fűszerválogatást kap.

Az ajándékcsomag készpénzre nem váltható át. Az ajándékcsomag másra át nem ruházható.

  1. Kiválasztás időpontja:

A videók kiválasztásának határideje: 2021.12.10. 12:00

  1. Kiválasztás menete:

A játék végén a Szervező a beküldött videók közül kiválasztja azokat, amelyek véleménye szerint a legjobban tükrözik a Suncity BBQ Szeged célkitűzéseit.

Szervező a kiválasztottakat Facebookon értesíti, amelyben az ajándékcsomag átvételének módjáról is tájékoztatást ad. A kiválasztottaknak a jutalom elfogadásáról 3 munkanapon belül email üzeneten keresztül vissza kell jeleznie Szervezőnek, valamint megadnia az igénye szerint összeállított ajándékcsomag összetevőit, illetve a jutalom kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (futár részére szükséges adatok: teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám, email cím) Amennyiben a kiválasztott a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a jutalomra a továbbiakban nem jogosult. A nyertes pályázó által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.

  1. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

  1. Személyes adatok kezelése:

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

- kiválasztás esetén nevüket és beküldött videójukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül nyilvánosságra hozza;

- a Játékosok, és kiválasztott pályázók videóit a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

- a Játékosokról és a jutalom átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Jelen játékot a FACEBOOK semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a szervező kezeli, azt a FACEBOOK semmilyen formában nem kapja meg.

  1. Adózás és költségek

Az ajándékcsomag másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A jutalom kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a jutalom átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Amennyiben a kiválasztott pályázó cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a játékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a jutalommal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándékcsomag átvételére a törvényes képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

  1. Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a játékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@suncitybbq.hu e-mail címen vagy a Suncity BBQ Szeged FACEBOOK oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.

Szeged, 2021. 12. 03.

Nagy Iván Ev

© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO